แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
2821
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
0920227230112
การจัดทำบัญชีธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการSMEs
Business Accounting for SMEs
นายอัสอารี ลาต๊ะ
19-MAY-22
2820
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
0920223092203
การออกแบบระบบควบคุมไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า
Design of Control Systems for Hydraulics and Electro Hydraulics
ฐาปะนะ แป้นอินทร์
17-MAY-22
2819
การออกแบบระบบควบคุมไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า
Design of Control Systems for Hydraulics and Electro Hydraulics
16-MAY-22
2818
การออกแบบระบบควบคุมไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า
Design of Control Systems for Hydraulics and Electro Hydraulics
13-MAY-22
2729
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
2420014170108
การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
Small Air Conditioner Maintenance
ชยาภัสร์
10-MAY-22
2728
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
0910217320301
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
จ.ส.อ.ชัยวุฒิ ปานดว
09-MAY-22
2727
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
0920227230404
ไคเซ็น(KAIZEN)เพื่อพัฒนาระบบงานและเพื่อลดต้นทุน
Kaizen (KAIZEN) to Develop Work Systems and Reduce Costs.
ระพินทร์ พันธ์ชมภู
09-MAY-22
2726
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920222091404
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต(เครื่องกัด)ระดับ1
Computer Aided Design and Manufacturing (Milling Machine) Level 1
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
06-MAY-22
2725
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920222091203
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต(เครื่องกลึง)ระดับ1
Computer Aided Design and Manufacturing (Lathe) Level 1
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
06-MAY-22
2724
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
0930017330401
การทำขนมไทย 1
Making Thai Desserts 1
ปิยธาดา จันทร์เจริญ
05-MAY-22

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###