แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
6631
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
0920226260209
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า
Value-Added with Technology for Processing Agricultural Products
นายสงคราม ทองดุน
18-MAY-23
6630
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
0920211011801
การปูกระเบื้องเคลือบ
Glazed Tile Installer
นายสงคราม ทองดุน
18-MAY-23
6629
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
2020043100602
การบำรุงรักษารถยนต์
Car Maintenance
นายสงคราม ทองดุน
18-MAY-23
6529
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
7720017230106
เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
Techniques for Being a Supervisor
กรวิการ์
11-MAY-23
6432
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
6320011011801
การปูกระเบื้องเคลือบ
Glazed Tile Installer
ปัทมาฆะ อินธิแสง
03-MAY-23
6431
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
0920211011801
การปูกระเบื้องเคลือบ
Glazed Tile Installer
ปัทมาฆะ อินธิแสง
03-MAY-23
6430
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
5020017430432
เทคนิคการประกอบขาเทียมระดับใต้เข่าที่มีตอขาซับซ้อน
Assembling Technique for Complicated of Stump in BK Prosthesis
พิมพ์นารา
02-MAY-23
6429
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
6520011290201
การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3 D Construction Drawing with Sketch Up Program via Internet
ธนาวุฒิ วัจฉลพงษ์
02-MAY-23
6329
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
6330011010209
การปูกระเบื้องเคลือบ
Glazed Tile Laying
สิทธิพงษ์ อินตา
05-APR-23
6229
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
0920017230208
ระบบการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ
Design and Development of Competency-Based Curriculum (DSD CDD System))
นายศราวุฒิ ก๋องใจ
29-MAR-23

จำนวนข้อมูล 449 รายการ : จำนวนหน้า 45 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825