แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
7829
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
2020084150201
การประยุกต์ใช้งาน Smart Relay ในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร
Application of Smart Relay in electrical technology systems within buildings
ชลธาร ทองสาย
11-SEP-23
7730
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
0920223130304
การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
Professional Forklift Driving
พูนศักดิ์
08-AUG-23
7729
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
6330012070205
พื้นฐานเทคโนโลยีการเชื่อมอาร์ก
Fundamentals of ARC welding Technology
สิทธิพงษ์ อินตา
08-AUG-23
7630
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
0920017330302
การทำเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทย
Drinks from Thai Herbs
วรวุฒิ คงคาล้อม
04-AUG-23
7629
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
0920224210119
การบริหารจัดการงานออนไลน์ด้วยGoogleApplication
Online job management with GoogleApplication
ปัทมาฆะ อินธิแสง
03-AUG-23
7529
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
0920234150308
การประกอบแบตเตอรี่เพื่อประยุกต์ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์
Master Trainer : Assembling Batteries for Solar Cell Applications
วรวุฒิ คงคาล้อม
19-JUL-23
7430
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
0910024150203
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
Indoor Electrical Wiring Installation
ธัญญรัตน์ นิลบุตร์
06-JUL-23
7429
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
7020012070205
ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1
Manual Metal Arc Welder Level 1
จตุพล คงมาก
04-JUL-23
7329
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
5020017430433
เทคนิคการทำเบ้าขาเทียมที่มีความกระชับพอดีกับตอขา
The technique of making a prosthetic socket for a snug fit to the stump
พิมพ์นารา
29-JUN-23
7232
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
1720017230541
การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานและเครื่องจักรที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์
Maintenance of Machinery in Factories and Machinery Used in Logistics Systems
เพ็ญประภา ปิตานุสร
23-JUN-23

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825