แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1468
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
0930225034001
การทำกระเป๋าจากผ้า
Cloth Bag Making
สมศักดิ์
08-DEC-21
1466
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
0930225034001
การทำกระเป๋าจากผ้า
Cloth Bag Making
นายเอกรัตน์ นามวงค์
08-DEC-21
1465
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
0920227230416
การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขายสินค้า
Product Sales Staff Optimization
ศิริรัศสา
08-DEC-21
1464
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
0930225034001
การทำกระเป๋าจากผ้า
Cloth Bag Making
สุทธิศักดิ์ วงศ์รัตน
08-DEC-21
1458
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
3130045030501
การผลิต ผลิตภัณฑ์งานปูน (ม้านั่งไม้เทียม)
Plastering Products (Artificial Wooden Bench)
พงษ์ลดา
01-DEC-21
1457
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0910214170201
ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
Small Air-Conditioner Repair
สามารถ ระยะวรรณ์
30-NOV-21
1456
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
0920221011801
การปูกระเบื้องเคลือบ
Glazed Tile Installer
ยุวพา สุพัฒน์
29-NOV-21
1455
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0910224170201
ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
Small Air-Conditioner Repair
สามารถ ระยะวรรณ์
29-NOV-21
1454
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
0920214220401
เทคนิคการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
Techniques of Computer Program for Professional Presentations
ขนิษฐา เจริญ
26-NOV-21
1453
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
6520016110103
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Small Engines Mechanic
กมลวรรณ
25-NOV-21

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###