แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
3730
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0920222070224
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ:ต่อชนแผ่นเหล็ก
Manual Metal Arc Welder : Butt Joint
รชต ศรีปัญญา
26-AUG-22
3729
สพท.
0920014220605
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI
Analyzing Data with Power BI
สุจรรย์จิรา ช่วยศรี
25-AUG-22
3728
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
1020011010204
ช่างฉาบปูน
Plasterer
พรรวินท์ เลาะหะนะ
24-AUG-22
3727
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
1020011010203
ช่างก่ออิฐ
Bricklayer
พรรวินท์ เลาะหะนะ
24-AUG-22
3629
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
1120084150107
การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อควบคุมมอเตอร์
Applications of Solar Cells in Motors Control
ชยาภัสร์
19-AUG-22
3628
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
6330014150103
ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
Electrical Wiring Inside the Building
ทิพวิมล พรมปิมปา
17-AUG-22
3627
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
0920227230215
ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร
Communication Skills in the Organization
กิตติภพ ตากลม
16-AUG-22
3539
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
0920227230225
การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
Creative Conflict Management
พงษ์ลดา ทาเวียง
11-AUG-22
3538
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
7230011010301
ช่างสีอาคาร
Building Painter
เพ็ญประภา ปิตานุสร
10-AUG-22
3537
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
3120017430501
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
Thai Massage for Health
ริญญาดา แร่ทอง
09-AUG-22

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825