แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
6033
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
0920223110101
การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Maintenance of Small Engines for Agriculture
นายจตุพล คงมาก
17-MAR-23
6032
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
9130015282605
การเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้า (ตามสมัยนิยม)
Fabric Product from Sewing
นอรีย๊ะ
15-MAR-23
6031
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
0920227490502
ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร
Cambodian Language for Communication
พูนศักดิ์
15-MAR-23
6030
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
7130014150205
ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
Electrical Wiring in Building Technician
วีระศักดิ์ อาษา
15-MAR-23
6029
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
0290227490502
ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
Electrical Wiring in Building Technician
พูนศักดิ์
15-MAR-23
5939
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
0920223110101
การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Maintenance of Small Engines for Agriculture
นายจตุพล คงมาก
13-MAR-23
5938
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
0930157420101
การแต่งผมสุภาพบุรุษ
็Hair Styling
ขนิษฐา เจริญ
10-MAR-23
5937
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
093015742010
การแต่งผมสุภาพบุรุษ
็Hair Styling
ขนิษฐา เจริญ
10-MAR-23
5936
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
1720017230175
เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย
Safety Driving Forklifts Tecnique
นอรีย๊ะ
10-MAR-23
5935
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
2720017490503
ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร
Cambodian Language for Communication
พูนศักดิ์
10-MAR-23

จำนวนข้อมูล 403 รายการ : จำนวนหน้า 41 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###