แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1534
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
3940017030401
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
Packaging Design
นายขจรยุทธ วงษ์บู่ทอ
05-JAN-22
1533
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
3930015380103
การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกและงานเดคูพาจ
Plastic Product and Decoupage
นายขจรยุทธ วงษ์บู่ทอ
05-JAN-22
1532
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
3930015031103
การทอผ้าพื้้นเมือง
Native Weaving
นายขจรยุทธ วงษ์บู่ทอ
05-JAN-22
1531
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
3930011530101
ช่า่งก่ออิฐฉาบปูน
Bricklayer
นายขจรยุทธ วงษ์บู่ทอ
05-JAN-22
1530
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
3930011010204
ช่างปูกระเบื้อง
Tiler
นายขจรยุทธ วงษ์บู่ทอ
05-JAN-22
1529
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
4320037490403
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ ระดับสูง
Korean for Traveling or Working Abroad - Advanced Level.
นายศักดิ์ดา สีกะมุท
04-JAN-22
1528
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
4320037490402
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ ระดับกลาง
Korean for traveling or Working -Intermediate Level
นายศักดิ์ดา สีกะมุท
04-JAN-22
1527
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
4320037490401
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ ระดับต้น
Korean for traveling or Working - Basic level
นายศักดิ์ดา สีกะมุท
04-JAN-22
1526
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
9130015380106
การทำผลิตภัณฑ์จักสาน
Making Wicker Products
นอรีย๊ะ นิยอ
04-JAN-22
1525
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
3930011010204
ช่างปูกระเบื้อง
Tiler
วศิน สิงหโยทะกา
04-JAN-22

จำนวนข้อมูล 449 รายการ : จำนวนหน้า 45 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825