แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
2219
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920221550201
การทาสีอาคาร
Building Painting
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
18-FEB-22
2218
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
0920227230440
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน
Techniques for Analyzing and Solving Problems on Site
นางสาวอรณิช ศรทอง
18-FEB-22
2120
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
0920227360110
เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า
Forklift Driving and Warehouse Management
นายศราวุฒิ ก๋องใจ
15-FEB-22
2119
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0930154150101
ระบบโซล่าเซลล์ไทยแลนด์ 4.0
Solar System Thailand 4.0
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
15-FEB-22
2118
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0930155281201
ศิลปะการตกแต่งผ้าไทย
Decorating Thai Fabrics
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
15-FEB-22
2025
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
7220014150202
การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารและเครื่องปรับอากาศ
Maintenance of Indoor Electrical Systems and Air Conditioning
เพ็ญประภา ปิตานุสร
11-FEB-22
2024
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920023290101
ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
CAD for Mechanical Technician Level 1
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
11-FEB-22
2023
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
6430011010105
ช่างปูกระเบื้อง
Tiler
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
11-FEB-22
2022
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920222070902
ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE)ระดับ1
High Density Polyethylene (HDPE) Pipe Welder Level 1
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
11-FEB-22
2021
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920022070902
ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE)ระดับ1
High Density Polyethylene (HDPE) Pipe Welder Level 1
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
11-FEB-22

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825