แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1352
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
1620013100106
การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Small Engines Mechanic
สวัสดิทิวา ทรงเดชกล้
30-SEP-21
1351
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0910024150302
ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Industrial Electrician
ภลินี วงษ์นิล
29-SEP-21
1350
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
0920214190207
การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลด้วยภาษาpython
Development of Embedded Systems in Python Computing Applications
ชนิสรา การบุญ
29-SEP-21
1349
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
3510017420101
ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น)
Men Hair Stylist (Beginner Level)
นายรัตนะ ศรีบุรัมย์
23-SEP-21
1348
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
5010014170103
ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
Small Air Conditionner Repair
นายรัตนะ ศรีบุรัมย์
23-SEP-21
1347
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
3530017410601
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ปฏิภาณ
21-SEP-21
1346
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
9120017330214
การบริหารจัดการธุรกิจฮาลาล
Halal Business Management
นอรีย๊ะ นิยอ
21-SEP-21
1345
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
0930152080101
การทำผลิตภัณฑ์จากโลหะ
Making Metal Products
นอรีย๊ะ นิยอ
21-SEP-21
1344
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
9130015280901
การตัดเย็บผ้าคลุมสตรีมุสลิม
Hijab Sewing
นอรีย๊ะ นิยอ
21-SEP-21
1343
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
0920227230211
การบริหารจัดการสินค้า
Product Management
นอรีย๊ะ นิยอ
21-SEP-21

จำนวนข้อมูล 479 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] 47 [ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825