แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
9638
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
1810035280501
บุญเหลือ ไตรวงค์ย้อย
15-FEB-24
9637
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
1330017350303
การประกอบน้ำพริกสี่ภาค
Four-region Chili Paste
สามารถ ระยะวรรณ์
14-FEB-24
9636
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
0720016260603
การปลูกพืชภายใต้โรงเรือน ร่วมกับระบบ Internet of Tings(IoT) สำหรับการเกษตร
IoT for Smart Greenhouse
Things
14-FEB-24
9635
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
0920022290801
การปลูกพืชภายใต้โรงเรือน ร่วมกับระบบ Internet of Tings(IoT) สำหรับการเกษตร
IoT for Smart Greenhouse
สุชาดา0801915895
14-FEB-24
9634
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
0920024210101
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
Microcomputer Repair Level 1
ณัฐกฤตา โนแก้ว
14-FEB-24
9633
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
0920223400101
การวิเคราะห์ปัญหาและปรับแต่งรถจักรยานยนต์หัวฉีด
Problem Analysis and Adjustment of Motorcycle Injectors
นายอัสอารี ลาเต๊ะ
14-FEB-24
9632
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
0920214150121
การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
Installation and Maintenance Solar Cells System
อภิญญา กันทะวงค์
12-FEB-24
9631
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
9330013110106
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Small Engines Mechanic
พักตร์นิภา กระแสรัตน
12-FEB-24
9630
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
0920227490105
ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
English Language for the Healthcare Industry
บุญเหลือ ไตรวงค์ย้อย
08-FEB-24
9629
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
0920224200202
การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์
Smartphone Usage for e-commerce
บุญเหลือ ไตรวงค์ย้อย
08-FEB-24

จำนวนข้อมูล 467 รายการ : จำนวนหน้า 47 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825