แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
4029
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
5020027430102
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1
Holistic Health Promoter : Western Spa (Manual Therapy) Level 1
นันทิดา ฉลาดเจน
23-SEP-22
4028
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
7030013100301
การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Repair and Maintenance of Small Engines for Agriculture
จารุพรรณ
22-SEP-22
4027
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา
0920223100608
การใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกใช้ก๊าซNGV
Utilize and Maintenance of NGV Truck
ธนาทิพา
20-SEP-22
3927
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0910024170104
ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
Home and Small Commercial Refrigurator and Air Conditioning Technicians
จารุพรรณ
15-SEP-22
3829
ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
Home and Small Commercial Refrigurator and Air Conditioning Technicians
02-SEP-22
3828
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
0920216430101
การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
Making Herbal Products
จรรยา ทองบริบูรณ์
01-SEP-22
3827
การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
Making Herbal Products
30-AUG-22
3730
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0920222070224
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ:ต่อชนแผ่นเหล็ก
Manual Metal Arc Welder : Butt Joint
รชต ศรีปัญญา
26-AUG-22
3729
สพท.
0920014220605
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI
Analyzing Data with Power BI
สุจรรย์จิรา ช่วยศรี
25-AUG-22
3728
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
1020011010204
ช่างฉาบปูน
Plasterer
พรรวินท์ เลาะหะนะ
24-AUG-22

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###