แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
3533
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
0930015282602
การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า
Making Various Products from Fabric
ขนิษฐา เจริญ
01-AUG-22
3532
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
193984
การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า
Making Various Products from Fabric
ขนิษฐา เจริญ
01-AUG-22
3531
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
0920223100305
การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร
Maintenance of Agricultural Machinery
กิตติภพ ตากลม
27-JUL-22
3530
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
0920216260205
การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
Application of Controlling the Automatic Watering System via Smartphon
กิตติภพ ตากลม
27-JUL-22
3529
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0920222510203
การใช้โปรแกรมNXCAMforMillingOperation
Application the NX CAM for Milling Operation
พิษณุพงษ์ พุ่มมะรินท
22-JUL-22
3528
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
0920223100103
ช่างติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าชNGVในรถยนต์
Installing and Inspecting NGV Gas Equipment in Car Technician
ปิยธาดา จันทร์เจริญ
22-JUL-22
3527
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
8030014150109
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
Building Wiring Installation
ทิพย์ไพลิน ยินดี
21-JUL-22
3432
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
8030017350104
การจัดดอกไม้สด
Fresh Flower Arrangement
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
19-JUL-22
3431
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
1120042070148
การเชื่อมท่อทองแดงด้วยการบัดกรีแข็ง
Welding of Copper Pipes by Brazing
วรรษวรรณ สำราญอยู่
19-JUL-22
3430
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
0920221010601
การทำประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม
Making Aluminum Doors and Windows
นายภูษิต จารุจินดา
19-JUL-22

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###