แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
9429
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
0920022290801
สุชาดา0801915895
30-JAN-24
9331
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920222070901
การตัดโลหะด้วยแก๊สและการเชื่อมโลหะอย่างปลอดภัย
Safe Gas Cutting and Welding
เกษม สมสมัย
24-JAN-24
9330
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
0920224220118
การพัฒนา Web E-Commerce ร้านค้าออนไลน์
E-Commerce Development
พีรพล
23-JAN-24
9329
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
0920227460101
ภาษารัสเซียเพื่อการทำงาน
Russian for Work
usa sukchan
22-JAN-24
9229
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0930155030702
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
Fabric Product Processing
ธนกฤต์
18-JAN-24
9129
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
0920227430133
ภาษาจีนสำหรับพนักงานนวดและสปา ระดับ 1
Chinese for Massage and Spa Staff Level 1
นายศราวุฒิ ก๋องใจ
10-JAN-24
9029
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
4920014150201
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
Electrician Inside the Building
พูนศักดิ์
02-JAN-24
8929
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
4730011010122
การซ่อมบำรุงอาคาร
Building Maintenance
นายสงคราม ทองดุน
25-DEC-23
8832
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
0920227330308
การแปรรูปอาหารทะเล
Seafood Processing
นางสาวดวงพร สุขแดง
15-DEC-23
8831
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
0920227490301
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน
Japanese Language for Work
วิภารัตน์ บุตรคง
13-DEC-23

จำนวนข้อมูล 474 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825