แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1376
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
4920014150201
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
Electrician Inside the Building
นลินทิพย์
20-OCT-21
1375
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
0920224190210
การประยุกต์ใช้งานInternetofThings(IOT)ในชีวิตประจำวัน
Applications of Internet of Things (IoT) in Daily Life
บุษยพรรณ งีสันเทียะ
18-OCT-21
1374
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
0920225420101
การพัฒนาโปรแกรมแบบ GUI ด้วยภาษา Python
Developing a GUI with Python Programming
บุษยพรรณ งีสันเทียะ
18-OCT-21
1373
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920227320103
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านโรงแรม
English for Hotel Maids Assistant
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
18-OCT-21
1372
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920227320208
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว
English for Travel Service Workers
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
18-OCT-21
1371
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920223100611
การใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น
Basic Use and Maintenance of Trucks
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
18-OCT-21
1370
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920227320403
บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ
Professional Bartender
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
18-OCT-21
1369
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920227460308
พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงานระดับ2
English Speaking for Work Level 2
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
18-OCT-21
1368
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920214170201
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
Home and Small Commercial Air Conditioning Installations
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
18-OCT-21
1367
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
920224170201
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
Home and Small Commercial Air Conditioning Installations
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
18-OCT-21

จำนวนข้อมูล 449 รายการ : จำนวนหน้า 45 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] 42 [ 43 ][ 44 ][ 45 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825