แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1444
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0820017330908
การทำเบเกอร์รี่
The Bakery Course
นางสาววปิยพักตร์
19-NOV-21
1443
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0720017330904
การทำขนมอบ
The Bakery Course
นางสาววปิยพักตร์
19-NOV-21
1439
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0920224220117
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีInternetofThings
Internet of Things Technology Applications
สามารถ ระยะวรรณ์
18-NOV-21
1434
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
8030013070101
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
พนิดา ภูมิประเสริฐ
18-NOV-21
1407
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
7720017230901
การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
Professional Trainer
กิตติ
17-NOV-21
1406
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
0920214150104
การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร
Application of Solar Cell System for Agriculture
นางสาวดวงพร สุขแดง
17-NOV-21
1401
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
0920221011101
ช่างปูกระเบื้อง
Ceramic Tile Installer
อภิญญา กันทะวงค์
16-NOV-21
1400
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
6430011011101
ช่างปูกระเบื้อง
Ceramic Tile Installer
อภิญญา กันทะวงค์
16-NOV-21
1399
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
5620017430112
การทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบ และอาบ อบสมุนไพร
Making Thai Herbal Compress Balls and Herbal Baths
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
15-NOV-21
1398
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920224190106
เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด
Installation and Maintenance Techniques of Solar Cells and Surveillance Cameras
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
15-NOV-21

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] 42 [ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825