แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1366
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920224210101
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance
Microsoft Excel Program : Advance Course
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
15-OCT-21
1365
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
0920227330303
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
Healthy Snacks
นายอัสอารี ลาต๊ะ
15-OCT-21
1364
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
0910223120101
ช่างสีรถยนต์
Car Painting
นายอัสอารี ลาต๊ะ
15-OCT-21
1363
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
3430017330310
การแปรรูปและการถนอมอาหาร
Food Preservation and Processing
ศุรีมาต์
14-OCT-21
1362
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
0930156260102
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
Processing of Agricultural Products
นอรีย๊ะ นิยอ
12-OCT-21
1360
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
9120017330214
การบริหารจัดการธุรกิจฮาลาล
Halal Business Management
นอรีย๊ะ
08-OCT-21
1359
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
0920221010106
การทำผลิตภัณฑ์จากไม้
Making Wood Products
สนธยา แก้วมาลัย
07-OCT-21
1357
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
9330016260108
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
Processing of Agricultural Products
พักตร์นิภา กระแสรัต
07-OCT-21
1354
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
3220065380101
การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก
Making a Bag from PVC Plastic Line
สวัสดิทิวา ทรงเดชกล้
30-SEP-21
1353
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
3220017330601
การทำเบเกอรี่
Bakery
สวัสดิทิวา ทรงเดชกล้
30-SEP-21

จำนวนข้อมูล 479 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] 46 [ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825