แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1397
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
9230017330402
การทำขนมไทย
Making Thai Desserts
พนิดา ภูมิประเสริฐ
12-NOV-21
1396
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0920224150303
การใช้โปรแกรม PLC (OMRON) & CX-Programmer
Using PLC (OMRON) & CX-Programmer
จารุพรรณ
10-NOV-21
1393
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
0920227330209
ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1
Thai Food Cook Level 1
ยุวพา สุพัฒน์
09-NOV-21
1392
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
0920017660201
ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1
Thai Food Cook Level 1
ยุวพา สุพัฒน์
09-NOV-21
1391
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
3120017430115
การนวดไทย "บุรีรัมย์อัปสราเมียนกะลัง"
Thai Massage “Buriram Apsara Miankalang” Training Course
นันทิดา ฉลาดเจน
08-NOV-21
1390
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920022070901
สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ระดับ 1
HDPE Welding Level 1
สุวชนา
05-NOV-21
1389
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
0920222070201
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (การฝึกตามความสามารถ) CBT
Manual Metal Arc Welding Level 1
มาลินี ดอกจันทร์
03-NOV-21
1388
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
092022207201
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (การฝึกตามความสามารถ) CBT
Manual Metal Arc Welding Level 1
มาลินี ดอกจันทร์
03-NOV-21
1387
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
0920023120101
ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1
Car Painter Level 1
วราภรณ์
01-NOV-21
1386
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
0920227330901
การทำเบเกอรี่
Bakery
นายภูษิต จารุจินดา
01-NOV-21

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825