แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1386
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
0920227330901
การทำเบเกอรี่
Bakery
นายภูษิต จารุจินดา
01-NOV-21
1385
สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
0920223092302
การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟ้า
Electrical Pneumatic Control System Design
เจนจิรา สุวรรณบำรุง
01-NOV-21
1384
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0910222070801
ช่างเชื่อมแม็ก
Mag Welder
ทัยกี ศิลปสิทธิ์
31-OCT-21
1383
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
0920227430102
การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย
Body Structure Balance Massage
นายธีระวุฒิ ตะดำ
28-OCT-21
1382
สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
0920224520102
งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าระดับ1
Electrical Equipment Assembly Work Level 1
เจนจิรา สุวรรณบำรุง
27-OCT-21
1381
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
0920227230427
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
Effective Productivity Techniques
ว่าที่ ร.ต.นวพล ศรี
26-OCT-21
1380
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
0920162070201
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
Manual Metal Arc Welding Level 1
ประสิทธิ์ ขาวสอาด
26-OCT-21
1379
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
0920212070201
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (การฝึกตามความสามารถ) CBT
Manual Metal Arc Welding Level 1
มาลินี ดอกจันทร์
26-OCT-21
1378
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
0920162070202
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (การฝึกตามความสามารถ) CBT
Manual Metal Arc Welding Level 1
มาลินี ดอกจันทร์
26-OCT-21
1377
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
0920224220101
การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล วิชวลเบสิก
Using Microsoft Excel Visual Basic
โอภาส คำอ่อน
25-OCT-21

จำนวนข้อมูล 449 รายการ : จำนวนหน้า 45 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] 41 [ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825