แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1455
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0910224170201
ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
Small Air-Conditioner Repair
สามารถ ระยะวรรณ์
29-NOV-21
1454
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
0920214220401
เทคนิคการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
Techniques of Computer Program for Professional Presentations
ขนิษฐา เจริญ
26-NOV-21
1453
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
6520016110103
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Small Engines Mechanic
กมลวรรณ
25-NOV-21
1452
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0930155034203
การประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
Processing of Household Products
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
25-NOV-21
1451
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
8320015281001
การทำผ้ามัดย้อม
Tie-Dyeing Fabric Making
กมลวรรณ
24-NOV-21
1450
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
3310014170201
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
Small Household and Commercial Air - Conditioner
กมลวรรณ
24-NOV-21
1449
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
0920222230502
การปรับปรุงผลิตภาพด้วยระบบลีน
Improving Productivity with Lean System
สุขใจ
23-NOV-21
1448
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0820017330908
การทำเบเกอร์รี่
The Bakery Course
ศุรีมาต์
23-NOV-21
1446
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
2720012070102
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
Manual Metal Arc Welder Level 1
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
23-NOV-21
1445
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
2720012070102
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
Manual Metal Arc Welder Level 1
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
23-NOV-21

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] 41 [ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825