แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
2629
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
0920224520106
การประยุกต์ใช้MacroและVBAProgramming
Macro and VBA Programming
สมพูน ภูครองนาค
28-APR-22
2628
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
9230011080101
การทำประตู-หน้าต่างมุ้งลวดอลูมิเนียม
Making Aluminum Mesh Doors-Windows
สุภาสินี
28-APR-22
2627
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
0920227330101
การประกอบอาหารนานาชาติ
International Cuisine
นายภูษิต จารุจินดา
27-APR-22
2626
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
5220017330111
การประกอบอาหารนานาชาติ
International Cuisine
นายภูษิต จารุจินดา
27-APR-22
2625
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
4820015280102
การเย็บผ้าภูไทปักลายด้วยมือ
Phuthai Sewing and Handmade Embroidery
นางสาววปิยพักตร์
26-APR-22
2624
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
0920227230303
9พฤติกรรม9สู่ความสำเร็จ
9 Behaviors 9 Leads to Success
ทัศนีย์
25-APR-22
2623
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
0920011530101
การก่ออิฐมวลเบา และทำกันซึมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
Lightweight Brick Construction and Waterproofing with Modern Technology
ชยาภัสร์
22-APR-22
2622
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
1310024210101
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
Computer Repair Technician
เทอดศิลป์ โสมูล
21-APR-22
2621
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
0930011010205
ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน
Bricklayer - Plastering
นายอัสอารี ลาต๊ะ
19-APR-22
2620
รŠร“ยนร‘ยกยงร’ยนยพร‘ยฒยนร’ยฝร•รร—รรกรƒยงยงร’ยนรร˜ยกยดร’ร‹ร’รƒ
53669
ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน
Bricklayer - Plastering
19-APR-22

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825