แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
2318
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
1620017230159
การบริหารสินค้าคงคลัง
Inventory Management
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
28-FEB-22
2225
การบริหารสินค้าคงคลัง
Inventory Management
25-FEB-22
2224
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
6330011530204
การทำผลิตภัณฑ์งานปูน(ชุดโต๊ะสนาม)
Making Cement Products (Field Table Set)
ยุวพา โอชารส
25-FEB-22
2223
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
6330011530204
การทำผลิตภัณฑ์งานปูน(ชุดโต๊ะสนาม)
Making Cement Products (Field Table Set)
นางยุวพา โอชารส
25-FEB-22
2222
สพท.
0820014220102
ทดสอบระบบ
e
สมยศ
25-FEB-22
2221
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
0820017490117
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Myanmar Language for Communication
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
24-FEB-22
2220
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
082001749117
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Myanmar Language for Communication
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
24-FEB-22
2219
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920221550201
การทาสีอาคาร
Building Painting
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
18-FEB-22
2218
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
0920227230440
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน
Techniques for Analyzing and Solving Problems on Site
นางสาวอรณิช ศรทอง
18-FEB-22
2120
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
0920227360110
เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า
Techniques for Driving Forklifts and Managing Warehouses
นายศราวุฒิ ก๋องใจ
15-FEB-22

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###