แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
3318
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
8430011530303
การปูกระเบื้องพื้น
Ceramic Floor Tiling
ชยาภัสร์
27-JUN-22
3218
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
0920213400107
การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
Motorcycle Maintenance
ขนิษฐา เจริญ
23-JUN-22
3120
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
0920025280101
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
Ladie's Dressmaker Level 1
สนธยา แก้วมาลัย
14-JUN-22
3119
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920222092501
ระบบขนถ่ายอัตโนมัติ
Automatic Transportation System
นายชรินทร์ แสนศักดิ์
14-JUN-22
3118
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
0920226260208
การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพพร้อมบรรจุภัณฑ์
Making Bio-Organic Fertilizers with Packaging
บันฑิตย์ ทองดอนดู่
13-JUN-22
3022
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
3620012070201
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
Metal Manual Arc Welding
พีรพล
07-JUN-22
3021
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
0910024190102
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Technician
นอรีย๊ะ
06-JUN-22
3020
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
0920221011101
ช่างปูกระเบื้อง
Ceramic Tile Installer
นายภูษิต จารุจินดา
02-JUN-22
3019
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
0920224150306
Advanced PLC และระบบ SCADA
Advanced PLC SCADA System
เพ็ญประภา ปิตานุสร
01-JUN-22
3018
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
4530017330203
การประกอบอาหารไทย
Thai Cooking
ศิริรัศสา
31-MAY-22

จำนวนข้อมูล 480 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825