แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1382
สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
0920224520102
งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าระดับ1
Electrical Equipment Assembly Work Level 1
เจนจิรา สุวรรณบำรุง
27-OCT-21
1381
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
0920227230427
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
Effective Productivity Techniques
ว่าที่ ร.ต.นวพล ศรี
26-OCT-21
1380
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
0920162070201
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
Manual Metal Arc Welding Level 1
ประสิทธิ์ ขาวสอาด
26-OCT-21
1379
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
0920212070201
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (การฝึกตามความสามารถ) CBT
Manual Metal Arc Welding Level 1
มาลินี ดอกจันทร์
26-OCT-21
1378
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
0920162070202
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (การฝึกตามความสามารถ) CBT
Manual Metal Arc Welding Level 1
มาลินี ดอกจันทร์
26-OCT-21
1377
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
0920224220101
การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล วิชวลเบสิก
Using Microsoft Excel Visual Basic
โอภาส คำอ่อน
25-OCT-21
1376
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
4920014150201
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
Electrician Inside the Building
นลินทิพย์
20-OCT-21
1375
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
0920224190210
การประยุกต์ใช้งานInternetofThings(IOT)ในชีวิตประจำวัน
Applications of Internet of Things (IoT) in Daily Life
บุษยพรรณ งีสันเทียะ
18-OCT-21
1374
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
0920225420101
การพัฒนาโปรแกรมแบบ GUI ด้วยภาษา Python
Developing a GUI with Python Programming
บุษยพรรณ งีสันเทียะ
18-OCT-21
1373
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920227320103
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านโรงแรม
English for Hotel Maids Assistant
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
18-OCT-21

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###