แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
2420
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
0920225031402
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า
Product Design from Embroidery
นางสาวมาริสา มิสทิน
16-MAR-22
2419
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
0920225282602
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า
Product Design from Fabric
นางสุภาวนีย์ ธรรมตา
16-MAR-22
2418
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
2420017350404
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า
Product Design from Embroidery
นางสุภาวนีย์ ธรรมตา
16-MAR-22
2324
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
0920227360142
ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1
Forklift Operator (not exceed than 10 tons) Level 1
นายเลิศวรรธน์
04-MAR-22
2323
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
3120013100205
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Small Engine Mechanic for Agriculture
สุริยันต์ โคตรชัย
04-MAR-22
2322
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
0920222230503
เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ (ระดับสูง)
Logistics Teaching Techniques (Advanced level)
นายศราวุฒิ ก๋องใจ
03-MAR-22
2321
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0930157230801
เจ้าบ้านที่ดี
Good Host
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
02-MAR-22
2320
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
7310024170201
ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
Home and Small Commercial Air Conditioning Technicians
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
02-MAR-22
2319
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
0920224210121
เทคนิคการใช้โปรแกรมAdobeIllustratorสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา
Adobe Illustrator Techniques for Publishing and Advertising Banner
ณัฐนันทน์
01-MAR-22
2318
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
1620017230159
การบริหารสินค้าคงคลัง
Inventory Management
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
28-FEB-22

จำนวนข้อมูล 474 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825