แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1719
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
0920214190105
ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
Electrical Equipment Repair Technician
ชาญณรงค์
18-JAN-22
1718
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
5120014150203
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
Indoor Electrician
ตรีภพรินทร์
18-JAN-22
1620
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0920215280503
การตัดเย็บชุดพื้นเมือง
Sewing Folk Costumes
ศุรีมาต์
10-JAN-22
1619
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
9130022070101
การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ
Welding of Metal Products
คุณรอรียะ
10-JAN-22
1618
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
5220017460107
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ
Korean Language for People Who Travel or Work Abroad
ศุรีมาต์
10-JAN-22
1535
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
3930015280111
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
Tailor
นายขจรยุทธ วงษ์บู่ทอ
05-JAN-22
1534
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
3940017030401
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
Packaging Design
นายขจรยุทธ วงษ์บู่ทอ
05-JAN-22
1533
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
3930015380103
การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกและงานเดคูพาจ
Plastic Product and Decoupage
นายขจรยุทธ วงษ์บู่ทอ
05-JAN-22
1532
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
3930015031103
การทอผ้าพื้้นเมือง
Native Weaving
นายขจรยุทธ วงษ์บู่ทอ
05-JAN-22
1531
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
3930011530101
ช่า่งก่ออิฐฉาบปูน
Bricklayer
นายขจรยุทธ วงษ์บู่ทอ
05-JAN-22

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###