แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
5128
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
199685
ศิริรัศสา
28-DEC-22
5127
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
0920223140301
การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย
Forklift Safety Driving and Maintenance
จิรดา ปลื้มปรีดี
27-DEC-22
5032
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
0920017330119
ผู้ประกอบอาหารฮาลาล
Halal Food Cook
พีรพล
22-DEC-22
5031
ผู้ประกอบอาหารฮาลาล
Halal Food Cook
21-DEC-22
5030
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
2020012070109
การเชื่อมทิก ระดับ 2
TIG Welding Level 2
กรวิการ์
16-DEC-22
5029
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
6320017420103
ช่างแต่งผมสตรี
Female Hair Styling
สุธีรา เขียวกันยะ
16-DEC-22
5028
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
6420016260106
การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้
Fruit Processing and Preservation
สุธีรา เขียวกันยะ
16-DEC-22
5027
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
5530015450101
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหวาย
Processing of Rattan Products
จรรยา ทองบริบูรณ์
16-DEC-22
4928
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
0920224150312
การควบคุมหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม
Robots Controling in Industrial
สุทัศน์ เชื้ออินทร์
08-DEC-22
4927
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
0930155281601
การตัดเย็บชุดผ้าพื้นเมือง
Traditional Dress Sewing
พรรษชล หนูเทพ
07-DEC-22

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825