แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
2436
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
1620013130301
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า
Electric Forklift Operator
นายสราวุธ โสมโยธี
28-MAR-22
2435
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
4320013130302
การควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า
Electric Forklift Machinery Control
นายสราวุธ โสมโยธี
28-MAR-22
2434
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
0920214190115
การประยุกต์ใช้งานInternetofThingsในชีวิตประจำวันสำหรับบ้านอัจฉริยะ
IoT Applications for Smart Homes
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
28-MAR-22
2433
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
0920224210102
การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เราน์เตอร์ไมโครติก
Computer Network Management with Mikrotik Router Devices
พีรพล
28-MAR-22
2432
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
1920014190103
เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
Techniques for Installation and Maintenance of Solarcell Systems
ศุรีมาต์
28-MAR-22
2431
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
7620017360103
การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย
Driving a Forklift Safely
กนกกาญจน์ ศรีสวัสดิ์
26-MAR-22
2430
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
0920214220131
การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจ
Applied Smartphones to Generate Sales Boosts Business.
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
25-MAR-22
2429
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
0920224220107
การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจ
Using Smartphone to Boost Up Sales and Business
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
24-MAR-22
2428
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920224150310
การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม
PLC for Industrial Application
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
23-MAR-22
2427
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
0920227360114
เทคนิคการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน(มาตรฐานยุโรป:ADR)
Techniques for the Transport of Dangerous Goods by Road (European Standard: ADR)
นายศราวุฒิ ก๋องใจ
23-MAR-22

จำนวนข้อมูล 480 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825