แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1530
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
3930011010204
ช่างปูกระเบื้อง
Tiler
นายขจรยุทธ วงษ์บู่ทอ
05-JAN-22
1529
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
4320037490403
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ ระดับสูง
Korean for Traveling or Working Abroad - Advanced Level.
นายศักดิ์ดา สีกะมุท
04-JAN-22
1528
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
4320037490402
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ ระดับกลาง
Korean for traveling or Working -Intermediate Level
นายศักดิ์ดา สีกะมุท
04-JAN-22
1527
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
4320037490401
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ ระดับต้น
Korean for traveling or Working - Basic level
นายศักดิ์ดา สีกะมุท
04-JAN-22
1526
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
9130015380106
การทำผลิตภัณฑ์จักสาน
Making Wicker Products
นอรีย๊ะ นิยอ
04-JAN-22
1525
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
3930011010204
ช่างปูกระเบื้อง
Tiler
วศิน สิงหโยทะกา
04-JAN-22
1524
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
4320013130302
การควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า
Electric Forklift Machinery Control
นายศักดิ์ดา สีกะมุท
29-DEC-21
1523
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
9130022070101
การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ
Welding of Metal Products
นอรีย๊ะ นิยอ
29-DEC-21
1522
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
0920225280104
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ1
Woman Dressmaker Level 1
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
28-DEC-21
1521
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920022070901
สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ระดับ 1
HDPE Welding Level 1
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
27-DEC-21

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###