แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
5939
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
0920223110101
การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Maintenance of Small Engines for Agriculture
นายจตุพล คงมาก
13-MAR-23
5938
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
0930157420101
การแต่งผมสุภาพบุรุษ
็Hair Styling
ขนิษฐา เจริญ
10-MAR-23
5937
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
093015742010
การแต่งผมสุภาพบุรุษ
็Hair Styling
ขนิษฐา เจริญ
10-MAR-23
5936
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
1720017230175
เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย
Safety Driving Forklifts Tecnique
นอรีย๊ะ
10-MAR-23
5935
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
2720017490503
ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร
Cambodian Language for Communication
พูนศักดิ์
10-MAR-23
5934
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
5020017430431
เทคนิคการทำเบ้าและการแต่งหุ่นขาเทียมระดับเหนือเข่าที่แม่นนยำและถูกหลักชีวกลศาสตร์
Technique of Above Knee Casting and Rectification with Precised Biomechanics Principle
พิมพ์นารา
10-MAR-23
5933
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
0920221020103
การทำเก้าอี้-โต๊ะ ทู อิน วัน
Two in One Table-Chair Making
สนธยา
09-MAR-23
5932
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
7230011010203
การก่ออิฐฉาบปูน
Masonry and Plastering
เพ็ญประภา ปิตานุสร
08-MAR-23
5931
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
0920223400201
การปรับแต่งรถจักรยานยนต์หัวฉีด
Set up a Motorcycle
พจมาลย์ สัณฑมาศ
07-MAR-23
5930
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
2420014150208
การประยุกต์ใช้งานสวิทซ์อัจฉริยะในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร
Smart Switch in Building Electrical Technology System
นางสาวศิริรัศสา
07-MAR-23

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825