แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
5629
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
0930017420401
ช่างเสริมสวย
Beautician
สุภาศิณี
08-FEB-23
5538
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
5020017320122
พนักงานแม่บ้านโรงแรม
Housekeeper
ขนิษฐา เจริญ
07-FEB-23
5537
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
0920215280501
การตัดเย็บเสื้อผ้า
Tailoring
พิมพ์นารา
03-FEB-23
5536
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
1810035280501
การตัดเย็บเสื้อผ้า
Tailoring
ปิยพักตร์ อรรคฮาตสี
02-FEB-23
5535
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0920227230111
เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย
Safety Techniques for Forklift Operating
นายปรีชา ทะโคดา
02-FEB-23
5534
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
1810035280501
เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย
Safety Techniques for Forklift Operating
ปิยพักตร์ อรรคฮาตสี
01-FEB-23
5533
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0920227330601
การประกอบขนมอบ
Pastries
นางสาววปิยพักตร์
01-FEB-23
5532
การประกอบขนมอบ
Pastries
01-FEB-23
5531
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
9330015380108
การตกแต่งผลิตภัณฑ์กระจูด
Decoration of Krajude Products
พักตร์นิภา กระแสรัตน
31-JAN-23
5530
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
0920227330102
ผู้ประกอบอาหารฮาลาล
Halal Food Operator
พรรษชล หนูเทพ
27-JAN-23

จำนวนข้อมูล 449 รายการ : จำนวนหน้า 45 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825