แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
6134
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0920222070225
การเชื่อมท่อพอลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE)
High Deposited Polyethylene (HDPE) Welding Pipe
อริสา
23-MAR-23
6133
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
0920214150318
การประยุกต์ใช้งานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร
Application of Solar Cells for Electricity Systems Technology in Building
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
22-MAR-23
6132
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
2020084150302
การประยุกต์ใช้งานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร
Applications of Solar Cells for Electricity Systems Technology in Building
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
22-MAR-23
6131
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0920223270101
ช่างควบคุมหุ่นยนต์NACHI
Robot Operator (NACHI)
นพณัฐ
21-MAR-23
6129
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
2020083270106
ช่างควบคุมหุ่นยนต์ NACHI
Robot Operator (NACHI)
นพณัฐ
20-MAR-23
6033
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
0920223110101
การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Maintenance of Small Engines for Agriculture
นายจตุพล คงมาก
17-MAR-23
6032
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
9130015282605
การเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้า (ตามสมัยนิยม)
Fabric Product from Sewing
นอรีย๊ะ
15-MAR-23
6031
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
0920227490502
ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร
Cambodian Language for Communication
พูนศักดิ์
15-MAR-23
6030
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
7130014150205
ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
Electrical Wiring in Building Technician
วีระศักดิ์ อาษา
15-MAR-23
6029
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
0290227490502
ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
Electrical Wiring in Building Technician
พูนศักดิ์
15-MAR-23

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825