แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1362
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
0930156260102
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
Processing of Agricultural Products
นอรีย๊ะ นิยอ
12-OCT-21
1360
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
9120017330214
การบริหารจัดการธุรกิจฮาลาล
Halal Business Management
นอรีย๊ะ
08-OCT-21
1359
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
0920221010106
การทำผลิตภัณฑ์จากไม้
Making Wood Products
สนธยา แก้วมาลัย
07-OCT-21
1357
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
9330016260108
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
Processing of Agricultural Products
พักตร์นิภา กระแสรัต
07-OCT-21
1354
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
3220065380101
การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก
Making a Bag from PVC Plastic Line
สวัสดิทิวา ทรงเดชกล้
30-SEP-21
1353
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
3220017330601
การทำเบเกอรี่
Bakery
สวัสดิทิวา ทรงเดชกล้
30-SEP-21
1352
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
1620013100106
การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Small Engines Mechanic
สวัสดิทิวา ทรงเดชกล้
30-SEP-21
1351
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0910024150302
ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Industrial Electrician
ภลินี วงษ์นิล
29-SEP-21
1350
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
0920214190207
การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลด้วยภาษาpython
Development of Embedded Systems in Python Computing Applications
ชนิสรา การบุญ
29-SEP-21
1349
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
3510017420101
ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น)
Men Hair Stylist (Beginner Level)
นายรัตนะ ศรีบุรัมย์
23-SEP-21

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###