แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
2726
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920222091404
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต(เครื่องกัด)ระดับ1
Computer Aided Design and Manufacturing (Milling Machine) Level 1
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
06-MAY-22
2725
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920222091203
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต(เครื่องกลึง)ระดับ1
Computer Aided Design and Manufacturing (Lathe) Level 1
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
06-MAY-22
2724
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
0930017330401
การทำขนมไทย 1
Making Thai Desserts 1
ปิยธาดา จันทร์เจริญ
05-MAY-22
2723
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
2630015380102
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
Product Development from Plastic Strands
ปิยธาดา จันทร์เจริญ
05-MAY-22
2722
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
0930223100201
การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น
Basic Maintenance and Repair of Motorcycles
สนธยา แก้วมาลัย
05-MAY-22
2721
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
0920224190211
การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐานด้วยArduinoBoard
Basic Microcontroller Applications with ArduinoBoard
นายวทัญญู อุปนันไชย
05-MAY-22
2720
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
4630011010210
สาขาช่างปูกระเบื้อง
Tiler
พรรวินท์ เลาะหะนะ
05-MAY-22
2719
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
0910227420101
ช่างแต่งผมสตรี
Ladies's Hairdressed
นริญรา วงค์กาปิน
03-MAY-22
2718
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
7130011010101
คอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete
ปิยธาดา จันทร์เจริญ
03-MAY-22
2630
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920227230421
เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
Techniques of Being a Training Officer
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
29-APR-22

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825