แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1475
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
0920224150110
การประยุต์ใช้งานโซล่าเซลเพื่อควบคุมมอเตอร์
Applications of Solar Cells to Control Motors
วิภารัตน์ บุตรคง
10-DEC-21
1472
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
0920224210120
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Basic Computer Repair Technician
นายอัสอารี ลาต๊ะ
09-DEC-21
1470
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
0920214170101
เทคโนโลยีการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์
Technology of Installation and Maintenance of Inverter Air Conditioners
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
09-DEC-21
1469
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920214190106
เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด
Techniques for Installing and Maintaining Solar Cells and CCTV
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
09-DEC-21
1468
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
0930225034001
การทำกระเป๋าจากผ้า
Cloth Bag Making
สมศักดิ์
08-DEC-21
1466
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
0930225034001
การทำกระเป๋าจากผ้า
Cloth Bag Making
นายเอกรัตน์ นามวงค์
08-DEC-21
1465
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
0920227230416
การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขายสินค้า
Product Sales Staff Optimization
ศิริรัศสา
08-DEC-21
1464
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
0930225034001
การทำกระเป๋าจากผ้า
Cloth Bag Making
สุทธิศักดิ์ วงศ์รัตน
08-DEC-21
1458
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
3130045030501
การผลิต ผลิตภัณฑ์งานปูน (ม้านั่งไม้เทียม)
Plastering Products (Artificial Wooden Bench)
พงษ์ลดา
01-DEC-21
1457
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0910214170201
ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
Small Air-Conditioner Repair
สามารถ ระยะวรรณ์
30-NOV-21

จำนวนข้อมูล 449 รายการ : จำนวนหน้า 45 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825