แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1818
24-JAN-22
1721
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
6330017330602
การประกอบขนมอบ(เบเกอรี่)
Bakery
ยุวพา โอชารส
20-JAN-22
1720
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
0920227320104
การพัฒนาทักษะงานแม่บ้าน
Housekeeping Skills Development
ธนาภัทร ชูใจ
18-JAN-22
1719
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
0920214190105
ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
Electrical Equipment Repair Technician
ชาญณรงค์
18-JAN-22
1718
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
5120014150203
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
Indoor Electrician
ตรีภพรินทร์
18-JAN-22
1620
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0920215280503
การตัดเย็บชุดพื้นเมือง
Sewing Folk Costumes
ศุรีมาต์
10-JAN-22
1619
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
9130022070101
การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ
Welding of Metal Products
คุณรอรียะ
10-JAN-22
1618
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
5220017460107
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ
Korean Language for People Who Travel or Work Abroad
ศุรีมาต์
10-JAN-22
1535
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
3930015280111
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
Tailor
นายขจรยุทธ วงษ์บู่ทอ
05-JAN-22
1534
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
3940017030401
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
Packaging Design
นายขจรยุทธ วงษ์บู่ทอ
05-JAN-22

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825