แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
4427
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
3430011530302
เทคนิคการปูกระเบื้อง
Ceramic Tile Installation Techniques
อภิญญา กันทะวงค์
07-NOV-22
4329
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
0920224150320
การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
Application of Microcontrollers to Control Electrical Devices through a Mobile Phone System.
กฤษฎา เขียวธง
03-NOV-22
4328
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
6330013100201
การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น
Basic Motorcycle Maintenance and Repair
ทิพวิมล พรมปิมปา
01-NOV-22
4327
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
6330014170201
การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
Home and Small Commercial Air Conditioning Maintenance
ทิพวิมล พรมปิมปา
01-NOV-22
4227
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
0920041011104
การติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบตามมาตรฐานสากล
Installation of Gypsum Plasterboard Walls and Ceilings according to International Standards
นายสมพูน ภูครองนาค
20-OCT-22
4130
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
0910227320301
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
อุส่าห์ สุขจันทร์
29-SEP-22
4129
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
1030024150101
การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
Inside Building Electrical Wiring
จารุพรรณ
28-SEP-22
4128
การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
Inside Building Electrical Wiring
27-SEP-22
4127
การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
Inside Building Electrical Wiring
25-SEP-22
4030
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
3330013110102
การซ่อม-บำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Small Engine for Agriculture Maintenance
ธนวันต์ บัวงาม
23-SEP-22

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###