แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
10935
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
0920224520001
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสำหรับวงจรไฟฟ้า ระดับ 1
Computer Aided Design for Electrical Circuit Level 1
กานต์สิทธิ์
30-MAY-24
10934
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสำหรับวงจรไฟฟ้า ระดับ 1
Computer Aided Design for Electrical Circuit Level 1
30-MAY-24
10933
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสำหรับวงจรไฟฟ้า ระดับ 1
Computer Aided Design for Electrical Circuit Level 1
28-MAY-24
10932
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสำหรับวงจรไฟฟ้า ระดับ 1
Computer Aided Design for Electrical Circuit Level 1
28-MAY-24
10931
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสำหรับวงจรไฟฟ้า ระดับ 1
Computer Aided Design for Electrical Circuit Level 1
28-MAY-24
10930
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสำหรับวงจรไฟฟ้า ระดับ 1
Computer Aided Design for Electrical Circuit Level 1
27-MAY-24
10929
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสำหรับวงจรไฟฟ้า ระดับ 1
Computer Aided Design for Electrical Circuit Level 1
27-MAY-24
10829
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
0920227490404
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศระดับ1
Korean Language for Working Abroad Level 1
บุษยพรรณ
14-MAY-24
10729
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
0920222091016
การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต
Machine Maintenance to improve productivity
ธัญญรัตน์ นิลบุตร์
02-MAY-24
10629
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง
0920217230102
การบริการที่เป็นเลิศ
Excellent Service
ชญาณ์นันท์ รัชนิพนธ์
23-APR-24

จำนวนข้อมูล 480 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825