แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
9630
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
0920227490105
ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
English Language for the Healthcare Industry
บุญเหลือ ไตรวงค์ย้อย
08-FEB-24
9629
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
0920224200202
การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์
Smartphone Usage for e-commerce
บุญเหลือ ไตรวงค์ย้อย
08-FEB-24
9529
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
0000
การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์
Smartphone Usage for e-commerce
สาวิตรี
05-FEB-24
9431
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
0920227460101
ภาษารัสเซียเพื่อการทำงาน
Russian for Work
นายทรงยศ ไพรสุวรรณ
02-FEB-24
9430
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
5420014170101
ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
Home and Small Commercial Refrigeration Technician
ตรีภพรินทร์
01-FEB-24
9429
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
0920022290801
ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
Home and Small Commercial Refrigeration Technician
สุชาดา0801915895
30-JAN-24
9331
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920222070901
การตัดโลหะด้วยแก๊สและการเชื่อมโลหะอย่างปลอดภัย
Safe Gas Cutting and Welding
เกษม สมสมัย
24-JAN-24
9330
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
0920224220118
การพัฒนา Web E-Commerce ร้านค้าออนไลน์
E-Commerce Development
พีรพล
23-JAN-24
9329
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
0920227460101
ภาษารัสเซียเพื่อการทำงาน
Russian for Work
usa sukchan
22-JAN-24
9229
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0930155030702
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
Fabric Product Processing
ธนกฤต์
18-JAN-24

จำนวนข้อมูล 449 รายการ : จำนวนหน้า 45 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825