แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
2619
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0920225060103
ช๋างผลิตภัณฑ์เครื่องหนังงานเย็บด้วยมือ
Craftsman of Leather Products
ธัญลักษณ์ วงษ์สุทัก
18-APR-22
2618
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
4620016430103
การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
Making Herbal Products
กนกกาญจน์ ศรีสวัสดิ์
11-APR-22
2520
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
1330017330301
การถนอมอาหาร
Preserving Food
ชยาภัสร์
04-APR-22
2519
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
8430017330303
การถนอมอาหาร
Preserving Food
ชยาภัสร์
04-APR-22
2518
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
0281372
การถนอมอาหาร
Preserving Food
ชยาภัสร์
04-APR-22
2439
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
0920227430103
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
Thai Massage for Health
กิติพงษ์ กันฟอง
29-MAR-22
2438
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
1230011011102
การปูกระเบื้อง
Tling
กิติพงษ์ กันฟอง
29-MAR-22
2437
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
7320012360101
การขับขี่รถยกด้วยความปลอดภัย
Driving a Forklift Safely
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
28-MAR-22
2436
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
1620013130301
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า
Electric Forklift Operator
นายสราวุธ โสมโยธี
28-MAR-22
2435
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
4320013130302
การควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า
Electric Forklift Machinery Control
นายสราวุธ โสมโยธี
28-MAR-22

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825