แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
2519
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
8430017330303
การถนอมอาหาร
Preserving Food
ชยาภัสร์
04-APR-22
2518
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
0281372
การถนอมอาหาร
Preserving Food
ชยาภัสร์
04-APR-22
2439
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
0920227430103
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
Thai Massage for Health
กิติพงษ์ กันฟอง
29-MAR-22
2438
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
1230011011102
การปูกระเบื้อง
Tling
กิติพงษ์ กันฟอง
29-MAR-22
2437
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
7320012360101
การขับขี่รถยกด้วยความปลอดภัย
Driving a Forklift Safely
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
28-MAR-22
2436
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
1620013130301
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า
Electric Forklift Operator
นายสราวุธ โสมโยธี
28-MAR-22
2435
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
4320013130302
การควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า
Electric Forklift Machinery Control
นายสราวุธ โสมโยธี
28-MAR-22
2434
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
0920214190115
การประยุกต์ใช้งานInternetofThingsในชีวิตประจำวันสำหรับบ้านอัจฉริยะ
IoT Applications for Smart Homes
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
28-MAR-22
2433
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
0920224210102
การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เราน์เตอร์ไมโครติก
Computer Network Management with Mikrotik Router Devices
พีรพล
28-MAR-22
2432
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
1920014190103
เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
Techniques for Installation and Maintenance of Solarcell Systems
ศุรีมาต์
28-MAR-22

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###