แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
5930
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
2420014150208
การประยุกต์ใช้งานสวิทซ์อัจฉริยะในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร
Smart Switch in Building Electrical Technology System
นางสาวศิริรัศสา
07-MAR-23
5929
การประยุกต์ใช้งานสวิทซ์อัจฉริยะในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร
Smart Switch in Building Electrical Technology System
07-MAR-23
5832
สพท.
0920227360111
เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์(ระดับพื้นฐาน)
Logistics Teaching Techniques (Basic Level)
ไพโรจน์
02-MAR-23
5831
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
0920223110101
การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Maintenance of Small Engines for Agriculture
นายจตุพล คงมาก
01-MAR-23
5830
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
0920014220303
ผู้บริหารและดูแลเว็บไซต์
Web Master
ชยาภัสร์
28-FEB-23
5829
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
4520011010204
การปูกระเบื้อง
Tiling
ศิริรัศสา
27-FEB-23
5731
สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
1120012510209
การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ
2D Mechanical Drawing by Computer
นิภัทร มะเยะ
19-FEB-23
5730
สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
1120082510202
การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ
2D Mechanical Drawing by Computer
นิภัทร มะเยะ
19-FEB-23
5729
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
0920217230101
การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
Efficient Modern Warehouse Management
น.ส.วิภารัตน์ บุตรคง
16-FEB-23
5630
สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
0920222510215
การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2มิติ
2D Mechanical Drawing by Computer
นิภัทร มะเยะ
09-FEB-23

จำนวนข้อมูล 449 รายการ : จำนวนหน้า 45 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825