แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
3432
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
8030017350104
การจัดดอกไม้สด
Fresh Flower Arrangement
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
19-JUL-22
3431
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
1120042070148
การเชื่อมท่อทองแดงด้วยการบัดกรีแข็ง
Welding of Copper Pipes by Brazing
วรรษวรรณ สำราญอยู่
19-JUL-22
3430
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
0920221010601
การทำประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม
Making Aluminum Doors and Windows
นายภูษิต จารุจินดา
19-JUL-22
3429
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
0920221010108
เทคโนโลยีการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังภายในอาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประหยัดพลังงาน
Technology of Installing Ceilings and Interior Walls for Energy Saving in Agriculture Storage Buildings
พจมาลย์ สัณฑมา
18-JUL-22
3428
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
1120042070117
การเชื่อมท่อทองแดงด้วยการบัดกรี
Copper Tube Brazing
วรรษวรรณ สำราญอยู่
18-JUL-22
3427
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
195123
การเชื่อมท่อทองแดงด้วยการบัดกรี
Copper Tube Brazing
วรรษวรรณ สำราญอยู่
18-JUL-22
3426
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
0920025280101
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
Ladie's Dressmaker Level 1
สนธยา
08-JUL-22
3425
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
0920227490106
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
นายภูษิต จารุจินดา
07-JUL-22
3424
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
0920221020101
การแปรรูปไม้เพื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
Processing of Wood for Furniture and Home Decoration
จักรกฤษณ์ พลขันธ์
07-JUL-22
3423
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
0920222091022
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(เครื่องกลึง,เครื่องกัด)
Computer-Aided Production (LATHE, Milling Machines)
ชยาภัสร์
07-JUL-22

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825