แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1434
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
8030013070101
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
พนิดา ภูมิประเสริฐ
18-NOV-21
1407
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
7720017230901
การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
Professional Trainer
กิตติ
17-NOV-21
1406
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
0920214150104
การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร
Application of Solar Cell System for Agriculture
นางสาวดวงพร สุขแดง
17-NOV-21
1401
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
0920221011101
ช่างปูกระเบื้อง
Ceramic Tile Installer
อภิญญา กันทะวงค์
16-NOV-21
1400
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
6430011011101
ช่างปูกระเบื้อง
Ceramic Tile Installer
อภิญญา กันทะวงค์
16-NOV-21
1399
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
5620017430112
การทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบ และอาบ อบสมุนไพร
Making Thai Herbal Compress Balls and Herbal Baths
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
15-NOV-21
1398
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920224190106
เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด
Installation and Maintenance Techniques of Solar Cells and Surveillance Cameras
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
15-NOV-21
1397
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
9230017330402
การทำขนมไทย
Making Thai Desserts
พนิดา ภูมิประเสริฐ
12-NOV-21
1396
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0920224150303
การใช้โปรแกรม PLC (OMRON) & CX-Programmer
Using PLC (OMRON) & CX-Programmer
จารุพรรณ
10-NOV-21
1393
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
0920227330209
ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1
Thai Food Cook Level 1
ยุวพา สุพัฒน์
09-NOV-21

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###