แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1484
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
0920222091003
ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2
CNC Milling Operator Level 2
จารุรินทร์ ฝั้นแก้ว
13-DEC-21
1483
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
0920227330601
การประกอบขนมอบ
ฺBaking
จารุรินทร์ ฝั้นแก้ว
13-DEC-21
1482
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
0920224220109
การสร้างเพจและโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว
Creating Pages and Advertising on Social Media for Travel
จารุรินทร์ ฝั้นแก้ว
13-DEC-21
1481
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
0920222070220
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือและหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
Manual Metal Arc Welders and Industrial Welding Robots
วิภารัตน์ บุตรคง
13-DEC-21
1477
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
0920224210102
การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เราน์เตอร์ไมโครติก
Computer Network Management with Mikrotik Router Devices
วิภารัตน์ บุตรคง
13-DEC-21
1476
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
093225034001
การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เราน์เตอร์ไมโครติก
Computer Network Management with Mikrotik Router Devices
พรรวินท์ เลาะหะนะ
13-DEC-21
1475
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
0920224150110
การประยุต์ใช้งานโซล่าเซลเพื่อควบคุมมอเตอร์
Applications of Solar Cells to Control Motors
วิภารัตน์ บุตรคง
10-DEC-21
1472
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
0920224210120
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Basic Computer Repair Technician
นายอัสอารี ลาต๊ะ
09-DEC-21
1470
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
0920214170101
เทคโนโลยีการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์
Technology of Installation and Maintenance of Inverter Air Conditioners
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
09-DEC-21
1469
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920214190106
เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด
Techniques for Installing and Maintaining Solar Cells and CCTV
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
09-DEC-21

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###