แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
2721
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
0920224190211
การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐานด้วยArduinoBoard
Basic Microcontroller Applications with ArduinoBoard
นายวทัญญู อุปนันไชย
05-MAY-22
2720
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
4630011010210
สาขาช่างปูกระเบื้อง
Tiler
พรรวินท์ เลาะหะนะ
05-MAY-22
2719
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
0910227420101
ช่างแต่งผมสตรี
Ladies's Hairdressed
นริญรา วงค์กาปิน
03-MAY-22
2718
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
7130011010101
คอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete
ปิยธาดา จันทร์เจริญ
03-MAY-22
2630
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920227230421
เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
Techniques of Being a Training Officer
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
29-APR-22
2629
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
0920224520106
การประยุกต์ใช้MacroและVBAProgramming
Macro and VBA Programming
สมพูน ภูครองนาค
28-APR-22
2628
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
9230011080101
การทำประตู-หน้าต่างมุ้งลวดอลูมิเนียม
Making Aluminum Mesh Doors-Windows
สุภาสินี
28-APR-22
2627
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
0920227330101
การประกอบอาหารนานาชาติ
International Cuisine
นายภูษิต จารุจินดา
27-APR-22
2626
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
5220017330111
การประกอบอาหารนานาชาติ
International Cuisine
นายภูษิต จารุจินดา
27-APR-22
2625
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
4820015280102
การเย็บผ้าภูไทปักลายด้วยมือ
Phuthai Sewing and Handmade Embroidery
นางสาววปิยพักตร์
26-APR-22

จำนวนข้อมูล 403 รายการ : จำนวนหน้า 41 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###