แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
4128
27-SEP-22
4127
25-SEP-22
4030
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
3330013110102
การซ่อม-บำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Small Engine for Agriculture Maintenance
ธนวันต์ บัวงาม
23-SEP-22
4029
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
5020027430102
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1
Holistic Health Promoter : Western Spa (Manual Therapy) Level 1
นันทิดา ฉลาดเจน
23-SEP-22
4028
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
7030013100301
การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Repair and Maintenance of Small Engines for Agriculture
จารุพรรณ
22-SEP-22
4027
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา
0920223100608
การใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกใช้ก๊าซNGV
Utilize and Maintenance of NGV Truck
ธนาทิพา
20-SEP-22
3927
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0910024170104
ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
Home and Small Commercial Refrigurator and Air Conditioning Technicians
จารุพรรณ
15-SEP-22
3829
ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
Home and Small Commercial Refrigurator and Air Conditioning Technicians
02-SEP-22
3828
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
0920216430101
การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
Making Herbal Products
จรรยา ทองบริบูรณ์
01-SEP-22
3827
การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
Making Herbal Products
30-AUG-22

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825