แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
6729
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
0920225280501
การตัดเย็บเสื้อผ้า
Tailoring
ปัทมาฆะ อินธิแสง
23-MAY-23
6634
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
0920225280401
ช่างตัดเย็บเสื้อสูทจากผ้าทอ
Tailoring a Suit from Woven Fabric
นายสงคราม ทองดุน
18-MAY-23
6633
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
0920215050101
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
Increasing Labor Productivity and Reducing Waste in the Production Process
นายสงคราม ทองดุน
18-MAY-23
6632
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
7730015031403
การผูกผ้าในงานพิธี
Tying the Cloth at the Ceremony
นายสงคราม ทองดุน
18-MAY-23
6631
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
0920226260209
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า
Value-Added with Technology for Processing Agricultural Products
นายสงคราม ทองดุน
18-MAY-23
6630
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
0920211011801
การปูกระเบื้องเคลือบ
Glazed Tile Installer
นายสงคราม ทองดุน
18-MAY-23
6629
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
2020043100602
การบำรุงรักษารถยนต์
Car Maintenance
นายสงคราม ทองดุน
18-MAY-23
6529
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
7720017230106
เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
Techniques for Being a Supervisor
กรวิการ์
11-MAY-23
6432
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
6320011011801
การปูกระเบื้องเคลือบ
Glazed Tile Installer
ปัทมาฆะ อินธิแสง
03-MAY-23
6431
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
0920211011801
การปูกระเบื้องเคลือบ
Glazed Tile Installer
ปัทมาฆะ อินธิแสง
03-MAY-23

จำนวนข้อมูล 403 รายการ : จำนวนหน้า 41 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###