แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
3727
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
1020011010203
ช่างก่ออิฐ
Bricklayer
พรรวินท์ เลาะหะนะ
24-AUG-22
3629
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
1120084150107
การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อควบคุมมอเตอร์
Applications of Solar Cells in Motors Control
ชยาภัสร์
19-AUG-22
3628
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
6330014150103
ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
Electrical Wiring Inside the Building
ทิพวิมล พรมปิมปา
17-AUG-22
3627
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
0920227230215
ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร
Communication Skills in the Organization
กิตติภพ ตากลม
16-AUG-22
3539
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
0920227230225
การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
Creative Conflict Management
พงษ์ลดา ทาเวียง
11-AUG-22
3538
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
7230011010301
ช่างสีอาคาร
Building Painter
เพ็ญประภา ปิตานุสร
10-AUG-22
3537
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
3120017430501
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
Thai Massage for Health
ริญญาดา แร่ทอง
09-AUG-22
3536
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
1920011010106
ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 2
Construction Carpenter Level 2
เพ็ญนภา สว่างเนตร
08-AUG-22
3535
ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 2
Construction Carpenter Level 2
07-AUG-22
3534
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920084150114
การประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม
Application of SCADA in Industry
นายชรินทร์ แสนศักดิ์
01-AUG-22

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###