แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
3427
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
195123
วรรษวรรณ สำราญอยู่
18-JUL-22
3426
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
0920025280101
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
Ladie's Dressmaker Level 1
สนธยา
08-JUL-22
3425
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
0920227490106
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
นายภูษิต จารุจินดา
07-JUL-22
3424
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
0920221020101
การแปรรูปไม้เพื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
Processing of Wood for Furniture and Home Decoration
จักรกฤษณ์ พลขันธ์
07-JUL-22
3423
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
0920222091022
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(เครื่องกลึง,เครื่องกัด)
Computer-Aided Production (LATHE, Milling Machines)
ชยาภัสร์
07-JUL-22
3422
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
0920216260205
การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
Application of Controlling the Automatic Watering System via Smartphon
กิตติภพ ตากลม
06-JUL-22
3421
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0920224150203
ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1
Electrician in Building level 1
จารุพรรณ
05-JUL-22
3420
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0920024150110
ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1
Electrician in Building level 1
จารุพรรณ
05-JUL-22
3419
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0920024150201
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
Electrician in Building level 1
จารุพรรณ
05-JUL-22
3418
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
0920226260205
การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
Application of Controlling the Automatic Watering System via Smartphone
กิตติภพ ตากลม
05-JUL-22

จำนวนข้อมูล 403 รายการ : จำนวนหน้า 41 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###