แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1923
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
0920027330201
ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1
Thai Cook Level 1
นางพงษ์ลดา
03-FEB-22
1922
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
0920214220132
การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
Creating Infographics for Travel and Hospitality Businesses
นายจตุพล คงมาก
03-FEB-22
1921
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
0920224220108
การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
Creating Infographics for Travel and Hospitality Businesses
นายจตุพล คงมาก
03-FEB-22
1920
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
0920214190210
การประยุกต์ใช้งานInternetofThings(IOT)ในชีวิตประจำวัน
Applications of Internet of Things (IoT) in Daily Life
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
31-JAN-22
1919
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
0920017330120
การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ
Food and Catering
อุส่าห์ สุขจันทร์
31-JAN-22
1918
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
5730016260104
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
Agricultural Product Processing Technology
พักตร์นิภา กระแสรัต
31-JAN-22
1819
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920022070901
สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ระดับ 1
HDPE Welding Level 1
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
26-JAN-22
1818
สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ระดับ 1
HDPE Welding Level 1
24-JAN-22
1721
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
6330017330602
การประกอบขนมอบ(เบเกอรี่)
Bakery
ยุวพา โอชารส
20-JAN-22
1720
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
0920227320104
การพัฒนาทักษะงานแม่บ้าน
Housekeeping Skills Development
ธนาภัทร ชูใจ
18-JAN-22

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###