แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
3422
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
0920216260205
การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
Application of Controlling the Automatic Watering System via Smartphon
กิตติภพ ตากลม
06-JUL-22
3421
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0920224150203
ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1
Electrician in Building level 1
จารุพรรณ
05-JUL-22
3420
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0920024150110
ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1
Electrician in Building level 1
จารุพรรณ
05-JUL-22
3419
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0920024150201
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
Electrician in Building level 1
จารุพรรณ
05-JUL-22
3418
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
0920226260205
การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
Application of Controlling the Automatic Watering System via Smartphone
กิตติภพ ตากลม
05-JUL-22
3321
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
0920223110102
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Small Engines Mechanic
นอรีย๊ะ
01-JUL-22
3320
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
7020012070135
การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ
Manual Metal Arc Welding
ปิยธาดา จันทร์เจริญ
30-JUN-22
3319
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
0920221540201
ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้างระดับ1
Aluminum Construction Technician Level 1
ขนิษฐา เจริญ
29-JUN-22
3318
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
8430011530303
การปูกระเบื้องพื้น
Ceramic Floor Tiling
ชยาภัสร์
27-JUN-22
3218
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
0920213400107
การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
Motorcycle Maintenance
ขนิษฐา เจริญ
23-JUN-22

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825