แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
4527
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
0720017230311
การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ
Professional Training of Trainer
นายศราวุฒิ ก๋องใจ
14-NOV-22
4429
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
6320017330603
การประกอบขนมอบ
Making Pastries
กมลวรรณ
10-NOV-22
4428
การประกอบขนมอบ
Making Pastries
08-NOV-22
4427
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
3430011530302
เทคนิคการปูกระเบื้อง
Ceramic Tile Installation Techniques
อภิญญา กันทะวงค์
07-NOV-22
4329
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
0920224150320
การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
Application of Microcontrollers to Control Electrical Devices through a Mobile Phone System.
กฤษฎา เขียวธง
03-NOV-22
4328
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
6330013100201
การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น
Basic Motorcycle Maintenance and Repair
ทิพวิมล พรมปิมปา
01-NOV-22
4327
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
6330014170201
การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
Home and Small Commercial Air Conditioning Maintenance
ทิพวิมล พรมปิมปา
01-NOV-22
4227
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
0920041011104
การติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบตามมาตรฐานสากล
Installation of Gypsum Plasterboard Walls and Ceilings according to International Standards
นายสมพูน ภูครองนาค
20-OCT-22
4130
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
0910227320301
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
อุส่าห์ สุขจันทร์
29-SEP-22
4129
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
1030024150101
การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
Inside Building Electrical Wiring
จารุพรรณ
28-SEP-22

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825