แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
3537
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
3120017430501
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
Thai Massage for Health
ริญญาดา แร่ทอง
09-AUG-22
3536
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
1920011010106
ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 2
Construction Carpenter Level 2
เพ็ญนภา สว่างเนตร
08-AUG-22
3535
ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 2
Construction Carpenter Level 2
07-AUG-22
3534
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920084150114
การประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม
Application of SCADA in Industry
นายชรินทร์ แสนศักดิ์
01-AUG-22
3533
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
0930015282602
การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า
Making Various Products from Fabric
ขนิษฐา เจริญ
01-AUG-22
3532
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
193984
การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า
Making Various Products from Fabric
ขนิษฐา เจริญ
01-AUG-22
3531
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
0920223100305
การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร
Maintenance of Agricultural Machinery
กิตติภพ ตากลม
27-JUL-22
3530
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
0920216260205
การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
Application of Controlling the Automatic Watering System via Smartphon
กิตติภพ ตากลม
27-JUL-22
3529
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0920222510203
การใช้โปรแกรมNXCAMforMillingOperation
Application the NX CAM for Milling Operation
พิษณุพงษ์ พุ่มมะรินท
22-JUL-22
3528
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
0920223100103
ช่างติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าชNGVในรถยนต์
Installing and Inspecting NGV Gas Equipment in Car Technician
ปิยธาดา จันทร์เจริญ
22-JUL-22

จำนวนข้อมูล 449 รายการ : จำนวนหน้า 45 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825