แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1520
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
9330023110101
การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง
Repair and Maintenance of Backpack Mowers
พักตร์นิภา กระแสรัตน
23-DEC-21
1519
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
7230015380103
การถักกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง
Knitting a Bag from Bales of Straw
ริญญาดา แร่ทอง
23-DEC-21
1518
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
1720013100201
ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
Motorcycle Maintenance Technician
วราภรณ์
22-DEC-21
1491
ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
Motorcycle Maintenance Technician
16-DEC-21
1490
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920213100301
การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
Basic Vehicle Maintenance
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
15-DEC-21
1489
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
4020013110105
การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Small Engine Repair for Agriculture
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
15-DEC-21
1488
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
0920017430311
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1
Holistic Health Promoter, Western Spa (Have Therapy), Level 1
นันทิดา ฉลาดเจน
14-DEC-21
1487
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
0920225280502
การเย็บจักรอุตสาหกรรม
Garment Manufacturing (Sawing)
นายภูษิต จารุจินดา
14-DEC-21
1486
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0920221550202
การทาสีอุตสาหกรรมสำหรับงานอาคาร
Protective Coating Systems for Building
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
14-DEC-21
1485
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
0920224220301
ผู้บริหารและดูแลเว็บไซต์
Website Administrator
จารุรินทร์ ฝั้นแก้ว
13-DEC-21

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###