แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
2626
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
5220017330111
การประกอบอาหารนานาชาติ
International Cuisine
นายภูษิต จารุจินดา
27-APR-22
2625
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
4820015280102
การเย็บผ้าภูไทปักลายด้วยมือ
Phuthai Sewing and Handmade Embroidery
นางสาววปิยพักตร์
26-APR-22
2624
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
0920227230303
9พฤติกรรม9สู่ความสำเร็จ
9 Behaviors 9 Leads to Success
ทัศนีย์
25-APR-22
2623
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
0920011530101
การก่ออิฐมวลเบา และทำกันซึมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
Lightweight Brick Masonry and Waterproofing with Modern Technology
ชยาภัสร์
22-APR-22
2622
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
1310024210101
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
Computer Repair Technician
เทอดศิลป์ โสมูล
21-APR-22
2621
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
0930011010205
ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน
Bricklayer - Plastering
นายอัสอารี ลาต๊ะ
19-APR-22
2620
รŠร“ยนร‘ยกยงร’ยนยพร‘ยฒยนร’ยฝร•รร—รรกรƒยงยงร’ยนรร˜ยกยดร’ร‹ร’รƒ
53669
ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน
Bricklayer - Plastering
19-APR-22
2619
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0920225060103
ช๋างผลิตภัณฑ์เครื่องหนังงานเย็บด้วยมือ
Craftsman of Leather Products
ธัญลักษณ์ วงษ์สุทัก
18-APR-22
2618
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
4620016430103
การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
Making Herbal Products
กนกกาญจน์ ศรีสวัสดิ์
11-APR-22
2520
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
1330017330301
การถนอมอาหาร
Preserving Food
ชยาภัสร์
04-APR-22

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###