แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
8631
01-DEC-23
8630
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
9020012160102
การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านมิติ
Calibration Dimensional Measuring Tools
ขนิษฐา เจริญ
29-NOV-23
8629
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
5630011530201
การเทพื้นคอนกรีต
Pour Concrete Floors
วันวิสา ขันคำ
29-NOV-23
8529
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
0920224190207
การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลด้วยภาษาpython
Developing Embedded Systems in Application by Python language.
ตรีภพรินทร์
23-NOV-23
8429
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0930157330303
การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
Processing Herbs for Health
ภานุวัฒน์ จันทะหา
15-NOV-23
8332
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
(00080408)
การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
Processing Herbs for Health
สมฤทัย อาจผักปัง
12-NOV-23
8331
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
0920227430105
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
Foot Massage for Health
นายอุส่าห์ สุขจันทร์
09-NOV-23
8330
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
0820017320308
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
พิมพ์นารา
09-NOV-23
8329
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
0720017490201
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง
Chinese Language for Communication 30 Hours
นรภัทร ทองสว่าง
07-NOV-23
8229
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
5020017330901
การประกอบอาหารไทย ยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ
Popular Thai Cuisine for Foreigners
พิมพ์นารา
02-NOV-23

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825