แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1373
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920227320103
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านโรงแรม
English for Hotel Maids Assistant
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
18-OCT-21
1372
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920227320208
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว
English for Travel Service Workers
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
18-OCT-21
1371
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920223100611
การใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น
Basic Use and Maintenance of Trucks
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
18-OCT-21
1370
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920227320403
บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ
Professional Bartender
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
18-OCT-21
1369
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920227460308
พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงานระดับ2
English Speaking for Work Level 2
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
18-OCT-21
1368
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920214170201
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
Home and Small Commercial Air Conditioning Installations
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
18-OCT-21
1367
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
920224170201
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
Home and Small Commercial Air Conditioning Installations
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
18-OCT-21
1366
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920224210101
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance
Microsoft Excel Program : Advance Course
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
15-OCT-21
1365
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
0920227330303
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
Healthy Snacks
นายอัสอารี ลาต๊ะ
15-OCT-21
1364
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
0910223120101
ช่างสีรถยนต์
Car Painting
นายอัสอารี ลาต๊ะ
15-OCT-21

จำนวนข้อมูล 296 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###