แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1342
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
0920227370106
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ
Professional Tourism Management
นอรีย๊ะ นิยอ
21-SEP-21
1341
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
0920222070502
การเชื่อมฟลักซ์คอร์
Flux Core Welding
ชนิสรา การบุญ
21-SEP-21
1340
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
0920225280106
การตัดเย็บชุดเดรส
Dress Sewing
กมลวรรณ
20-SEP-21
1339
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
6330015281801
การทำเปลญวน
Making a Hammock
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
17-SEP-21
1338
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
0930157350301
การค้าขายสินค้าออนไลน์
Online Merchandising
พนิดา ภูมิประเสริฐ
16-SEP-21
1337
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
7330017330401
การทำขนมไทย
Making Thai Desserts
สุชาติ ศรีพวงสุวรรณ
16-SEP-21
1336
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
0920225280106
การตัดเย็บชุดเดรส
Dress Sewing
กมลวรรณ
15-SEP-21
1335
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0930153100601
การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
Troubleshooting and Basic Vehicle Maintenance
ปฏิภาณ
15-SEP-21
1334
สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
2020084190203
ช่างควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
Industrial Robotics Technician
เจนจิรา สุวรรณบำรุง
15-SEP-21

จำนวนข้อมูล 479 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] 48

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825