แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1523
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
9130022070101
การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ
Welding of Metal Products
นอรีย๊ะ นิยอ
29-DEC-21
1522
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
0920225280104
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ1
Woman Dressmaker Level 1
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
28-DEC-21
1521
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920022070901
สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ระดับ 1
HDPE Welding Level 1
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
27-DEC-21
1520
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
9330023110101
การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง
Repair and Maintenance of Backpack Mowers
พักตร์นิภา กระแสรัตน
23-DEC-21
1519
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
7230015380103
การถักกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง
Knitting a Bag from Bales of Straw
ริญญาดา แร่ทอง
23-DEC-21
1518
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
1720013100201
ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
Motorcycle Maintenance Technician
วราภรณ์
22-DEC-21
1491
ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
Motorcycle Maintenance Technician
16-DEC-21
1490
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0920213100301
การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
Basic Vehicle Maintenance
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
15-DEC-21
1489
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
4020013110105
การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Small Engine Repair for Agriculture
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
15-DEC-21
1488
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
0920017430311
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1
Holistic Health Promoter, Western Spa (Have Therapy), Level 1
นันทิดา ฉลาดเจน
14-DEC-21

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] 38 [ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825