แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1487
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
0920225280502
การเย็บจักรอุตสาหกรรม
Garment Manufacturing (Sawing)
นายภูษิต จารุจินดา
14-DEC-21
1486
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0920221550202
การทาสีอุตสาหกรรมสำหรับงานอาคาร
Protective Coating Systems for Building
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
14-DEC-21
1485
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
0920224220301
ผู้บริหารและดูแลเว็บไซต์
Website Administrator
จารุรินทร์ ฝั้นแก้ว
13-DEC-21
1484
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
0920222091003
ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2
CNC Milling Operator Level 2
จารุรินทร์ ฝั้นแก้ว
13-DEC-21
1483
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
0920227330601
การประกอบขนมอบ
Pastries
จารุรินทร์ ฝั้นแก้ว
13-DEC-21
1482
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
0920224220109
การสร้างเพจและโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว
Creating Pages and Advertising on Social Media for Travel
จารุรินทร์ ฝั้นแก้ว
13-DEC-21
1481
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
0920222070220
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือและหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
Manual Metal Arc Welders and Industrial Welding Robots
วิภารัตน์ บุตรคง
13-DEC-21
1477
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
0920224210102
การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เราน์เตอร์ไมโครติก
Computer Network Management with Mikrotik Router Devices
วิภารัตน์ บุตรคง
13-DEC-21
1476
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
093225034001
การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เราน์เตอร์ไมโครติก
Computer Network Management with Mikrotik Router Devices
พรรวินท์ เลาะหะนะ
13-DEC-21
1475
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
0920224150110
การประยุต์ใช้งานโซล่าเซลเพื่อควบคุมมอเตอร์
Applications of Solar Cells to Control Motors
วิภารัตน์ บุตรคง
10-DEC-21

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825