แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
1452
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0930155034203
การประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
Processing of Household Products
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
25-NOV-21
1451
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
8320015281001
การทำผ้ามัดย้อม
Tie-Dyeing Fabric Making
กมลวรรณ
24-NOV-21
1450
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
3310014170201
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
Small Household and Commercial Air - Conditioner
กมลวรรณ
24-NOV-21
1449
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
0920222230502
การปรับปรุงผลิตภาพด้วยระบบลีน
Improving Productivity with Lean System
สุขใจ
23-NOV-21
1448
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0820017330908
การทำเบเกอร์รี่
The Bakery Course
ศุรีมาต์
23-NOV-21
1446
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
2720012070102
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
Manual Metal Arc Welder Level 1
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
23-NOV-21
1445
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
2720012070102
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
Manual Metal Arc Welder Level 1
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
23-NOV-21
1444
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0820017330908
การทำเบเกอร์รี่
The Bakery Course
นางสาววปิยพักตร์
19-NOV-21
1443
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0720017330904
การทำขนมอบ
The Bakery Course
นางสาววปิยพักตร์
19-NOV-21
1439
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0920224220117
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีInternetofThings
Internet of Things Technology Applications
สามารถ ระยะวรรณ์
18-NOV-21

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###