แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
2119
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0930154150101
ระบบโซล่าเซลล์ไทยแลนด์ 4.0
Solar System Thailand 4.0
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
15-FEB-22
2118
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0930155281201
ศิลปะการตกแต่งผ้าไทย
Decorating Thai Fabrics
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
15-FEB-22
2025
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
7220014150202
การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารและเครื่องปรับอากาศ
Maintenance of Indoor Electrical Systems and Air Conditioning
เพ็ญประภา ปิตานุสร
11-FEB-22
2024
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920023290101
ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
CAD for Mechanical Technician Level 1
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
11-FEB-22
2023
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
6430011010105
ช่างปูกระเบื้อง
Tiler
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
11-FEB-22
2022
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920222070902
ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE)ระดับ1
High Density Polyethylene (HDPE) Pipe Welder Level 1
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
11-FEB-22
2021
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920022070902
ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE)ระดับ1
High Density Polyethylene (HDPE) Pipe Welder Level 1
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
11-FEB-22
2020
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0930157330901
การทำขนมเบเกอรี่
Making Bakery
นายกิตติ พงษ์หนู
10-FEB-22
2019
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
0920227230434
การทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านอินเตอร์เน็ต
Creating a Media to Publicize Tourism via Internet
วันวิสา ขันคำ
09-FEB-22
2018
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
0930157330301
การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร
Food Preservation and Food Processing
นายจตุพล คงมาก
09-FEB-22

จำนวนข้อมูล 295 รายการ : จำนวนหน้า 30 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###