แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
273
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
0920227230110
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัศนีย์ นพภาพันธ์
19-JAN-21
272
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
0920222560301
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีในอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง
ทัศนีย์ นพภาพันธ์
19-JAN-21
271
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
1120024170101
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
ปัทมาฆะ อินธิแสง
19-JAN-21
270
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
0920024170101
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
Small Household and Commercial Air-Conditioner Level 1
ปัทมาฆะ อินธิแสง
19-JAN-21
269
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
0920224170106
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1
Small Domestic and Commercial Air-Conditioner Level 1
ปัทมาฆะ อินธิแสง
19-JAN-21
268
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
0920222091405
การใช้เครื่องมือวัดสามมิติCMMระดับ1
ขนิษฐา เจริญ
19-JAN-21
267
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0920227460304
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
ปิยพักตร์ อรรคฮาตสี
18-JAN-21
266
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
0920224220306
การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมWordPress
พจนาพร ศราวุธสกุล
18-JAN-21
265
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0920222070208
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
Manual Arc Welding
ปิยพักตร์ อรรคฮาตสี
18-JAN-21
264
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
0920224210126
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแบบมืออาชีพ
นางประนอม มลเดช
18-JAN-21

จำนวนข้อมูล 259 รายการ : จำนวนหน้า 26 หน้า :
หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###