แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
4130
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
0910227320301
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
อุส่าห์ สุขจันทร์
29-SEP-22
4129
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
1030024150101
การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
จารุพรรณ
28-SEP-22
4128
การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
27-SEP-22
4127
การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
25-SEP-22
4030
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
3330013110102
การซ่อม-บำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
ธนวันต์ บัวงาม
23-SEP-22
4029
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
5020027430102
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1
นันทิดา ฉลาดเจน
23-SEP-22
4028
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
7030013100301
การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Repair and Maintenance of Small Engines for Agriculture
จารุพรรณ
22-SEP-22
4027
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา
0920223100608
การใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกใช้ก๊าซNGV
Utilize and Maintenance of NGV Truck
ธนาทิพา
20-SEP-22
3927
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0910024170104
ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
Home and Small Commercial Refrigurator and Air Conditioning Technicians
จารุพรรณ
15-SEP-22
3829
ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
Home and Small Commercial Refrigurator and Air Conditioning Technicians
02-SEP-22

จำนวนข้อมูล 280 รายการ : จำนวนหน้า 28 หน้า :
หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###