แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
9
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
6330015281801
การทำเปลญวน
-
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
17-SEP-21
8
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
0930157350301
การค้าขายสินค้าออนไลน์
-
พนิดา ภูมิประเสริฐ
16-SEP-21
7
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
7330017330401
การทำขนมไทย
-
สุชาติ ศรีพวงสุวรรณ
16-SEP-21
6
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
0920225280106
การตัดเย็บชุดเดรส
กมลวรรณ
15-SEP-21
5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0930153100601
การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
-
ปฏิภาณ
15-SEP-21
4
สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
2020084190203
ช่างควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
Robot Controlling in Industrial Operation
เจนจิรา สุวรรณบำรุง
15-SEP-21
107
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
9120017330214
การบริหารจัดการธุรกิจฮาลาล
-
นอรีย๊ะ นิยอ
21-SEP-21
106
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
0930152080101
การทำผลิตภัณฑ์จากโลหะ
-
นอรีย๊ะ นิยอ
21-SEP-21
105
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
9130015280901
การตัดเย็บผ้าคลุมสตรีมุสลิม
-
นอรีย๊ะ นิยอ
21-SEP-21
104
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
0920227230211
การบริหารจัดการสินค้า
นอรีย๊ะ นิยอ
21-SEP-21

จำนวนข้อมูล 13 รายการ : จำนวนหน้า 2 หน้า :
หน้าที่ : 1 [ 2 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###