แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
9
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
6330015281801
การทำเปลญวน
Making a Hammock
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
17-SEP-21
864
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
0920214220401
เทคนิคการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
ขนิษฐา เจริญ
26-NOV-21
863
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
6520016110103
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
กมลวรรณ
25-NOV-21
862
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0930155034203
การประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
-
ภัทรวุธ ศรีอนันต์
25-NOV-21
861
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
8320015281001
การทำผ้ามัดย้อม
-
กมลวรรณ
24-NOV-21
860
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
3310014170201
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
กมลวรรณ
24-NOV-21
859
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
0920222230502
การปรับปรุงผลิตภาพด้วยระบบลีน
สุขใจ
23-NOV-21
858
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0820017330908
การทำเบเกอร์รี่
ศุรีมาต์
23-NOV-21
857
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
190563
การทำเบเกอร์รี่
ศุรีมาต์
23-NOV-21
856
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
2720012070102
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
Manual Metal ARC Welder Level 1
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
23-NOV-21

จำนวนข้อมูล 121 รายการ : จำนวนหน้า 13 หน้า :
หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###