ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม600878554
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ100320127
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี404025
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี505535
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา505332
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น505349
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี507662
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์506254
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก505237
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา505230
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา202121
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง404037
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว202115
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู202320
14สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย101010