ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ISO 9606-1 141 P FW FM11010
2ISO 9606-1 135 P FW FM11010
3ISO 9606-1 111 P FW FM1205