ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ISO 9606-1 135 P BW FM1107
2ISO 9606-1 135 P FW FM143
3ISO 9606-1 111 P FW FM12116
4ISO 9606-1 135 T FW FM1186