ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ISO 9606-1 141 P FW FM11913
2ISO 9606-1 141 T BW FM5118
3ISO 9606-2 131 P BW 22194
4ISO9606-1 111 P FW FM1 B t09 PB ml4823
5ISO9606-1 111 T BW FM1 B t7.1 D168 H-L045 ss nb120
6ISO9606-1 135 P BW FM1 s t09 PA ss nb206
7ISO 9606-2 131 P FW 22177
8ISO 9606-1 141/111 T BW FM100
9ISO 9606-1 136 P BW FM1428
10ISO 9606-1 141 P BW FM5118
11ISO9606-1 135 P FW FM1 s t09 PB ml2511
12ISO9606-1 111 P BW FM1 B t09 PA ss nb101
13ISO 9606-1 141 T BW FM12710
14ISO 9606-1 141 T FW FM15928