ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ISO9606-1 135 P BW FM1 s t09 PF ss nb1010