ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ISO9606-1 141 P FW FM1 s t03 PD sl1010
2ISO9606-1 135 P FW FM1 s t09 PD ml1010
3ISO9606-1 111 P FW FM1 B t09 PD ml2017