ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ISO 9606-1 135 P BW FM14132
2ISO 9606-1 111 P FW FM111
3ISO 9606-1 141 T BW FM1104