ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ISO 9606-1 111 T BW FM142
2ISO 9606-1 136 P FW FM111
3ISO 9606-1 141 P FW FM533
4ISO9606-1 111 P FW FM1 B t06 PB sl107
5ISO 9606-1 111 P BW FM1103
6ISO9606-1 111 P BW FM1 B t09 PF ss nb11
7ISO 9606-1 136 P BW FM166
8ISO 9606-1 111 P FW FM11610
9ISO 9606-1 141 T BW FM142