ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566

ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม1,1251,1451,139
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี404040
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี404040
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี404242
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา404040
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น404038
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์404040
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก404040
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง404040
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี404040
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่225227227
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย606363
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช404242
13สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส404040
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา404040
15สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว202020
16สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี202525
17สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์202020
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ202020
19สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร404038
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ404040
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน404040
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา202020
23สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง202020
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม202424
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร404240
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย202020
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน404040